Centrum kLIM is beschikbaar voor uw ondersteuning en hulpvragen.

Wij voorzien in de geldende veiligheidsmaatregelen om u en onze teamleden te beschermen.

Hiervoor zijn enkele aanpassingen voorzien waarvoor we graag uw aandacht vragen.

  • Graag het aantal mensen beperken tot 1 persoon of 1 ouder en kind.
  • Indien mogelijk te voorzien in een mondmasker.
  • Ontsmettingsmateriaal is voorzien.
  • Probeer afstand te bewaren.
  • Bij luchtwegklachten, griep of koorts gelieve uw afspraak te verplaatsen.

U kan aanmelden door:

Op de facebookpagina posten we regelmatig nieuwe informatie.

U mag ons steeds contacteren voor informatie , adviezen en afspraken op info@centrumklim.be.

Team Centrum kLIM


kLIM is een multidisciplinair centrum dat gespecialiseerd is in diagnostiek, advies, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen of emotionele problemen.


Ons team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, kinderartsen, klinisch psychologen, kinesitherapeuten, een autismecoach, een diëtist, logopedisten, een criminoloog en een volwassen psychiater. Door de betrokkenheid van een kinder- en jeugdpsychiater en een kinderarts kan u na onderzoek bij ons terecht voor het stellen van een officiële diagnose.

We hechten veel belang aan een cliëntgerichte benadering waarbij multidisciplinair overleg, met zowel interne als externe hulpverleners (vb. CLB, huisarts, school, jeugdrechtbank…) een centrale rol inneemt. Indien blijkt dat uw hulpvraag niet aansluit bij de dienstverlening die wij u kunnen bieden, dan doen wij al het mogelijke om u verder door te verwijzen.


Diagnostiek

Ontwikkelingsstoornissen, psychosociale problematieken, intelligentieonderzoek, psychiatrisch onderzoek ...

Meer info »

Begeleiding

ACT, Autisme-coaching, communicatie- en sociale vaardigheidstraining, emotionele ondersteuning ...

Meer info »

Vorming

Vormingen over autisme, communicatie, gezonde voeding, leerproblemen, sociale vaardigheden ...

Meer info »